EMITOS – KNIŽNÍ NAKLADATELSTVÍ
Knížky pro lidi zamýšlející se nad životem a jeho smyslem
Hledat v

Katalog knih

Všechny knihy si lze objednat pouze přes portál Kosmasu.

Ja a archetyp

Já a archetyp

Autor: Edward F. Edinger (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Individuace a náboženská funkce psýché

Vazba: brož.
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 294 stran

ISBN: 80-85880-45-8

Recenze knihy
Recenze knihy

Koupit knihu na portále Kosmas

Jde o významné dílo analytického psychologa, interpreta a komentátora díla C. G. Junga.
Jung pronikl ke zdroji lidského poznání a zkušenosti - uvědomění reality psýché může dosáhnout pouze jedinec sám, dlouhodobě pracující na svém osobním vývoji. Jung toto nazval individuací a v této knize je popsán její proces a stadia.

logo
setkani_s_bytostnym_ja

Setkání s bytostným Já

Autor: Edward F. Edinger (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Jungiánský komentář k ilustracím Williama Blakea ke Knize Jóbově

Vazba: brož.
Rozměry: 125 x 200 mm
Počet stran: 96 stran

ISBN: 80-85880-29-6

Bohužel vyprodáno.

Jób rozpoznává vnitřní antinomii Boha a tím dosahuje světlo jeho poznání božské numinozity. Možnost takového vývoje spočívá … v okolnosti, že člověk je stvořen podle obrazu Božího … Tím, že se Jób nenechává odradit, aby svůj případ – i bez naděje na vyslyšení – předložil Bohu, se mu postavil a vytvořil tak onu překážku, na níž se musí vyjevit Jahvova podstata.

C. G. Jung, Odpověď na Jóba

Edward F. Edinger (1922 – 1998), analytický psycholog, interpret a komentátor díla C. G. Junga, autor řady knih, přednášející na C. G. Jung Institut v Los Angeles, píše v Předmluvě:
V nevědomí se nachází nadosobní centrum skrytého vědomí a nejasných záměrů. Objev tohoto centra, jež Jung nazval bytostné Já, je jako setkání s mimozemskou inteligencí. Člověk již v psýché a v kosmu není sám. Nestálosti života nabývají nového a širšího významu. Sny, fantazie, nemoci, nehody a náhody jsou potenciálními zprávami od neviditelného Partnera, s nímž sdílíme svůj život.

Kniha Jóbova znázorňuje rozhodující střet individuálního já s bytostným Já, s větší osobností. Já je poraněno, což vyvolává sestup do nevědomí. Protože ale Jób ve svém tázání se po smyslu této zkušenosti vytrvá, je odměněn božským zjevením. Já – pokud se pevně upne ke své integritě – získá uvědomění bytostného Já.

logo
Vecna dramata

Věčná dramata

Autor: Edward F. Edinger (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Skrytý smysl řecké mytologie

Vazba: brož.
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 222 stran

ISBN: 978-80-903715-6-9

Bohužel vyprodáno.

Mýty nejsou pouhá vyprávění o událostech, jež se odehrály v dávné minulosti, jsou to věčná dramata, která stále znovu a znovu prolínají našimi životy i vším, co kolem sebe vidíme. V mýtech se setkáváme se specifickými formami a obrazy, jejichž prostřednictvím můžeme pochopit skutečnosti tvořící základ psychických zkušeností moderního člověka. Podobně jako Mojžíš stále přináší Zákon a Ježíš je stále znovu přibíjen na kříž, aby vstal z mrtvých, tak Héraklés ustavičně vykonává své práce, Perseus neustále bojuje s Medúsou a Théseus opakovaně zdolává Mínótaura. Všechna tato dramata se nepřetržitě odehrávají v nás i okolo nás. Jsou to věčné vzorce životních cest, často ukryté pod povrchem a čekající, až je člověk nalezne.

Edward F. Edinger, M.D. (1922–1998), byl psychiatr, analytický psycholog, spisovatel a popularizátor díla C. G. Junga.


OBSAH

Předmluva – 1/ Co je mytologie? – 2/ Počátky – 3/ Olympští bohové – 4/ Olympské bohyně – 5/ Hrdinové – 6/ Trójská válka – 7/ Odysseus – 8/ Oidipús – 9/ Svatyně a věštírny – 10/ Dionýsos – 11/ Orfismus – 12/ Eleusínské mystérie

  Copyright © 2022 Emitos, spol. s r.o.