EMITOS – KNIŽNÍ NAKLADATELSTVÍ
Knížky pro lidi zamýšlející se nad životem a jeho smyslem
Hledat v

Nejprodávanější

Jungova mapa duše

Autor: Murray Stein (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Úvod

Rok vydání: 2016
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 240 stran

ISBN: 978-80-87171-51-6

Koupit knihu na portále Kosmas

Jungova mapa duše je přehledný a poučený úvod do studia analytické psychologie. Autor se vydává na metaforickou cestu do nitra psýché a nechává se při tom vést mapou načrtnutou C. G. Jungem. Začíná průzkumem povrchu psýché (jáské vědomí), objevuje těžce přístupné oblasti psychického vnitrozemí (komplexy), sleduje tok psychické energie, zkoumá hranice psýché(instinkty, archetypy a kolektivní nevědomí), nachází skryté souvislosti (persona a stín),postupuje přeshluboké vnitrozemí (animus a anima) až k samému středu psýché (bytostné Já), ale nevyhýbá se ani potemnělým zákoutím (synchronicita).
Autor si je vědom fundamentálního omezení každé mapy, skutečnosti, že mapa území není území samo, a proto svoje čtenáře upozorňuje: „Jungova mapa nám může ukázat cestu, můžeme díky ní rozeznat hrubé obrysy krajiny, ale nikoli její specifický ráz. Ten musí každý objevit sám pro sebe.“

Murray Stein, Ph.D., je absolventem Institutu C. G. Junga v Curychu, Yaleovy univerzity a Chicagské univerzity, je zakládajícím členem Inter-Regional Society of Jungian Analysts a Chicago Society of Jungian Analysts, v letech 2001–2004 byl prezidentem Mezinárodní asociace pro analytickou psychologii (IAAP) a v letech 2008–2012 prezidentem International School of Analytical Psychology v Curychu (ISAP). Je autorem a editorem řady odborných časopiseckých i knižních publikací. V současné době žije ve Švýcarsku, kde spolupracuje s ISAP jako výcvikový a supervizní analytik. Soukromou praxi provozuje v Curychu.

logo

Indukce hypnózy

Autor: Jeffrey K. Zeig (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Postup vyvolání hypnotického stavu podle Miltona H. Ericksona

Rok vydání: 2016
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 312 stran

ISBN: 978-80-87171-48-6

Koupit knihu na portále Kosmas

Jeffrey K. Zeig v knize Indukce hypnózy představuje základní model hypnotické indukce z ericksonovského pohledu. Autorovým záměrem je motivovat čtenáře, aby objevovali možnosti, které v sobě hypnóza skrývá, a dozvěděli se více o jedinečném přínosu Miltona H. Ericksona, jehož pozoruhodnou hypnotickou metodu lze učinit součástí jakékoli formy terapie a tím zvýšit její efektivitu.
Geniální americký lékař Milton H. Erickson (1901–1980) je považován za jednoho z nejvlivnějších psychoterapeutů všech dob. Proslul svým originálním, flexibilním a individualizovaným přístupem k terapeutickému využívání hypnózy.
Jeffrey K. Zeig, Ph.D., je psychoterapeut a spisovatel, zakladatel a ředitel Nadace Miltona H. Ericksona, organizátor a vůdčí postava Mezinárodního kongresu o ericksonovských přístupech k hypnóze a psychoterapii. Je autorem nebo spoluautorem více než dvou desítek knih o psychoterapii. Jeffrey K. Zeig provozuje soukromou praxi jako psycholog a rodinný terapeut ve Phoenixu v Arizoně.


Předmluva Camilla Lorieda

Od indukce k evokující gramatice

Carl Whitaker mi Jeffreyho Zeiga představil na prvním Mezinárodním kongresu ericksonovských přístupů v hypnóze a psychoterapii, který se konal v prosinci roku 1980 ve Phoenixu v Arizoně. Byl jsem tehdy nesmělý a úplně jsem nepochopil dosah našeho neformálního setkání.
Carl Whitaker stejně jako Milton Erickson zřídka učinil jediný pohyb, který by neměl více významů. Když jsem ho jednou navštívil ve Wisconsinu, na vlastní kůži jsem prožil „nepřímou“ korekci svého skeptického postoje k využívání koterapie při práci s rodinou. Carl mě tehdy vzal na projížďku v kánoi na jezero Mendoza, a zatímco jsem se nechal unášet tímto úžasným zážitkem, přiměl mě k tomu, abych začal uvažovat o koterapii jako efektivním způsobu práce. Co mě však skutečně přesvědčilo, abych v koterapii uvěřil, byla událost z následujícího dne, kdy mně Carl řekl: „Dnes musím pracovat, takže pokud chceš, můžeš dopoledne strávit na kánoi sám a pořádně si to užít.“ Já si to samozřejmě užít chtěl, jenomže bez Carla jako protiváhy v kánoi jsem se brzy vykoupal ve studené vodě jezera.
Dnes vnímám souvislost těchto dvou příhod jako způsob, kterým se Carl snažil naznačit potřebu spolupráce jak při rodinné terapii, tak při ericksonovské hypnóze. A já si od prvního setkání s Jeffem Zeigem nedokážu představit sebe sama ve světě ericksonovské hypnózy bez nepřetržité spolupráce s ním – je to vztah, o který se před třiatřiceti lety zasloužil Carl.
Můj první dojem z Jeffa byl plný zvědavosti. Podivoval jsem se pro sebe: „Jak může tento mladý muž něco tak mimořádného vymyslet a uspořádat a přitom být neustále uvolněný a usměvavý?“ Nikdy jsem to Jeffovi neřekl, ale došel jsem k jednoznačnému závěru: všechno to dělal ve stavu hluboké hypnózy. Už od našeho prvního setkání mě neustále překvapuje Jeffův styl výuky. Nejlepší srovnání, které mě napadá, je s Benvenutem Cellinim, jedním z největších umělců italské renesance. Cellini byl původně a především zlatníkem, schopným zpracovat menší i větší díly či části tak, aby utvořily vždy jedinečný celek. Domnívám se, že Jeff se svou schopností rozkládat komplexní systém vyrovná Cellinimu. A dělá to i v této knize, když představuje jednotlivé a důležité detaily indukce. Poté, co podobně jako Cellini oddělí jednotlivé části, znovu je specifickým způsobem sestaví tak, že je nově vzniklý celek nauky a terapie prodchnut živoucím duchem. Výsledkem je bohatý a komplexní výtvor, který nikdy nebudí pochybnosti a je vždy podmanivý. Žáci mohou objevovat jeho mnohostranné dílo jako sbírku drahocenných částí tvořících výjimečný celek, a to jim zpříjemňuje cestu k terapeutickému procesu, kterým jsou vedeni krok za krokem. Indukce hypnózy patří mezi ty vzácné knihy, které nabízejí mnohem více, než naznačuje titul. Indukce je pouze ústřední částí medailonu; protože Jeff zkoumá celé pole hypnózy, včetně její historie, mýtů, které ji provázejí, a definicí. Kniha představuje jak Zeigovu filosofii, tak i jeho podněcující styl výuky.
Ohromné množství informací, které jsou v knize obsaženy, by se mohlo snadno ztratit, pokud by neměly tak silný dopad. Na mnoha místech knihy jsou roztroušená kreativní, mnohoúrovňová sdělení; připomínám například kapitolu „Salvador Dalí se setkává s Miltonem H. Ericksonem“ a nápad používat filmovou tvorbu jako model pro dekonstrukci a rekonstrukci terapeutického procesu. Podobnou myšlenku prosazoval toskánský malíř Piero della Francesca. Díky tomu, že dobře ovládal geometrii a matematiku, mohl ve svém umění využívat novou dimenzi perspektivy, čímž obrazy získávaly větší hloubku a emoční dosah. Jeff Zeig používá podobné principy, ale místo obohacování malby o geometrické dimenze dodává procesu indukce evokační efekt umění.
Vynikající benátský hudební skladatel Antonio Vivaldi je další inspirací k nepřímé mnohoúrovňové komunikaci; jeho uměleckou formou byla barokní hudba. Vivaldi ukázal, jak lze využít tonalitu, aby vytvořil květnatější kompozici, a experimentoval také s novými instrumentálními technikami. Barokní hudba – a stejně tak ericksonovské nepřímé formy komunikace – projevuje svůj vliv za hranicemi své původní působnosti. Nejen že přímo změnila notový zápis, ale také nepřímo zasáhla posluchače. Díky barokním vlivům se hudba stala komplexnější a instrumentálně bohatší.
Při zkrášlování v barokním stylu však existuje riziko, že by se něco mohlo stát až příliš sofistikovaným, a tak se vzdálit zkušenosti každodenního života. V přístupu Jeffa Zeiga k ericksonovské terapii, a zvláště k některým složitým technikám, to ovšem hraje vzhledem k terapeutickým cílům druhotnou roli. Komplexnost a zdobnost nutně neznamenají obtížnou pochopitelnost. Jednoduchost není antonymem komplexnosti, ale komplikovanosti. Například Federico Fellini byl ve svých filmech schopen vyvolat jednoduchými každodenními zkušenostmi svých postav silné emoce. Jednoduchost tedy může být kreativním aktem fantazie, nemusí být nutně reálným popisem osobní zkušenosti. Slovy Felliniho: „Zdá se mi, že jsem stvořil téměř všechno – dětství, charakter, nostalgii, sny a vzpomínky – pro potěšení, že je mohu vylíčit lidem.“ Porovnejte to s tím, co říká Jeff Zeig: „Indukci lze vytvořit tím, že budete hovořit o věcech, které pacienta zajímají, jako je jízda na kole nebo procházky. Dokonce i tak běžný úkon, jako je vstupování do místnosti, lze využít jako vzorec indukce. Terapeut pouze používá předmět hovoru jako společenský kontext, v jehož rámci trousí témata a principy indukce.“
A pokud přijmeme, co tvrdí Jeff Zeig, že sochání, malování, přehrávání hudebních skladeb, natáčení filmů a praktikování terapie jsou činnosti, které mají schopnost vyvolávat „stavy“, pak můžeme říci, že Fellini i Zeig zasvěcují své úsilí umění – používají evokující gramatiku, aby „stavy“ vyvolali.
Jedno z mnoha demonstračních sezení, která jsem viděl Jeffa vést, mi přetrvává v paměti. Během kongresu v Římě požádala jedna žena o intervenci: chtěla přestat kouřit. Jeff během tohoto terapeutického sezení nezmínil ani jednou cigarety, ani neuvedl pokyny, jak s tímto zlozvykem skoncovat. Místo toho hovořil o „nových a uspokojivějších prožitcích“ a o „objevování opravdových zájmů a opomíjených potěšení“. Na konci sezení žena prohlásila, že už necítí potřebu kouřit. Ovšem poněkud neočekávanějším překvapením bylo chování překladatele. Byl to profesionální překladatel, ale po patnácti minutách začal dělat neuvěřitelné chyby. Všichni kromě něho si uvědomili, že byl zhypnotizovaný. Najednou prohlásil: „Jsem unavený. Přál bych si teď přestat překládat.“ Publikum to pochopilo ve smyslu, že chtěl přerušit sezení. Až později jsem zjistil, že vedlejším efektem nepřímé hypnózy, která při sezení působila, bylo, že se překladatel rozhodl přestat navždy překládat a naprosto změnit svůj život. O dva roky později jsem se pokoušel využít jeho služby pro další kongres, ale on mi vskutku potvrdil, že se po sezení na téma „jak přestat kouřit“ rozhodl skoncovat se svým zaměstnáním a začal objevovat své skutečné zájmy a opomíjená potěšení! Žije nyní na Sicílii, pěstuje vinnou révu a vyrábí vynikající víno. Když jsme spolu naposledy mluvili, byl také znovu ženatý a jeho žena čekala dítě. Považoval to za „nové a uspokojivější prožitky“.
A pokud vás zaráží zjištění, že ačkoli se tolik odkazuji k evokujícímu italskému umění a italským umělcům, Jeffrey Zeig není Ital, mohu jen závěrem poznamenat slovy úžasného filmu Billyho Wildera: „No, nikdo není dokonalý.“

V Římě, 28. října 2013OBSAH

PŘEDMLUVA CAMILLA LORIEDA

1/ ÚVOD

2/ ROZLOŽENÍ HYPNÓZY. CO JE VLASTNĚ HYPNÓZA?

3/ MILTON H. ERICKSON A NADACE, KTERÁ NESE JEHO JMÉNO

4/ GENEALOGIE. MAPOVÁNÍ VÝVOJE ERICKSONOVA ODKAZU

5/ „STAVY“. GEOGRAFIE ZMĚNY

6/ ZÁŽITKOVÝ ÚVOD. SALVADOR DALÍ SE SETKÁVÁ S MILTONEM H. ERICKSONEM

7/ TRADIČNÍ MODEL HYPNÓZY

8/ FENOMENOLOGICKÉ ZAMĚŘENÍ

9/ HYPNOTICKÁ (EVOKUJÍCÍ) KOMUNIKACE

10/ ERICKSONOVSKÝ MODEL INDUKCE A HYPNÓZY

11/ ŘEČ HYPNÓZY. MIKRODYNAMICKÉ DÁRKOVÉ BALENÍ MOŽNOSTÍ

12/ MODEL ARE

13/ ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

Bibliografie
Rejstřík

logo

Psychoterapeutické dovednosti

Autor: Renate Sannwald, Michael Schulte-Markwort, Franz Resch (ed.) (všechny knihy tohoto autora)

Rok vydání: 2015
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 176 stran

ISBN: 978-80-87171-45-5

Koupit knihu na portále Kosmas

Všichni psychoterapeuti by měli disponovat určitými základními schopnostmi nezbytnými pro zdárné vykonávání jejich každodenní práce: měli by umět naslouchat klientům, rozumět a adekvátně interpretovat, zachovávat zdrženlivý postoj, ustavovat pracovní spojenectví, zacházet s psychofarmaky a ukončovat terapii. Tyto dovednosti je třeba celoživotně cvičit a rozvíjet. Soubor statí několika významných zástupců psychiatrie a psychoterapie dětí a mládeže lze chápat jako příležitost k diskusi na tato zásadní témata terapeutické profesionality.

Michael Schulte-Markwort se zabývá nasloucháním a díváním se v psychoterapeutickém kontextu. Eginhard Koch nahlíží jednotlivé fasety porozumění v psychoterapii, na což navazuje Jürgen Körner statí o výkladu. Volker Kraft se věnuje tomu, jak se učit a vést k učení v psychoterapii. Zkoumá procesy učení u pacienta i to, jak se v průběhu své profesní činnosti učí psychoterapeut. Franz Resch píše o důležité a nezbytné rovnováze mezi abstinencí a jednáním navzdory ní. Tato rovnováha hraje v psychoterapeutické praxi ústřední roli. V dalším příspěvku Inge Seiffge-Krenke tematizuje pracovní spojenectví a přenos v psychoterapii dětí a mladistvých. Benno Graf Schimmelmann se zabývá kontroverzním tématem užívání medikamentů v psychoterapii, které je u těžce nemocných pacientů často nutností. A Renate Sannwald připojuje úvahu o ukončování terapie a loučení v psychodynamické psychoterapii.

Autoři příspěvků

Dr. med. Eginhard Koch je odborný lékař pro psychiatrii a psychoterapii dětí a mladistvých, psychoanalytik a vrchní lékař Kliniky pro psychiatrii a psychoterapii dětí a mladistvých při Univerzitě Heidelberg.
Prof. Dr. disc. pol. Jürgen Körner, diplomovaný psycholog, psychoanalytik (DGP, IPV), tréninkový analytik DGP a IPV, emeritní profesor sociální pedagogiky na Svobodné univerzitě Berlín, bývalý prezident Německé psychoanalytické společnosti a první prezident Internacionální psychoanalytické univerzity Berlín.
Prof. Dr. phil. Volker Kraft, diplomovaný pedagog, diplomovaný psycholog, psychologický psychoterapeut, je profesorem pedagogiky a sociální pedagogiky, psychologického poradenství na Vysoké škole Neubrandenburg a soukromým docentem Institutu pro pedagogiku na Univerzitě Kiel.
Prof. Dr. med. Franz Resch, odborný lékař pro psychiatrii a psychoterapii dětí a mladistvých, individuálně psychologický psychoanalytik, je ordináriem pro psychiatrii a psychoterapii dětí a mladistvých na Univerzitě Heidelberg. Je to bývalý prezident Německé společnosti pro psychiatrii a psychoterapii dětí a mladistvých a prezident Německé ligy za dítě.
Dr. med. Renate Sannwald, odborná lékařka pro dětské lékařství, odborná lékařka pro psychiatrii a psychoterapii dětí a mladistvých, odborná lékařka pro psychoterapeutickou medicínu, psychoanalýzu (DGPT), je tréninkovou analytičkou DGPT, docentkou KIP a docentkou a supervizorkou při několika institucích dalšího vzdělávání.
Prof. Dr. med. Benno Graf Schimmelmann je odborný lékař pro psychiatrii a psychoterapii dětí a mladistvých, odborný lékař pro psychiatrii a psychoterapii dětí a mladistvých založené na hlubinné psychologii, analytickou rodinnou terapii a supervizi. Je lékařským ředitelem Kliniky pro psychiatrii dětí a mladistvých na Univerzitě Bern.
Prof. Dr. med. Michael Schulte-Markwort, odborný lékař pro psychiatrii a psychoterapii dětí a mladistvých, odborný lékař pro psychiatrii a psychoterapii dětí a mladistvých založené na hlubinné psychologii, psychodramatik a supervizor, je lékařským ředitelem Kliniky pro psychiatrii dětí a mladistvých na Univerzitě Hamburg-Eppendorf. Je též vedoucím lékařem oddělení pro psychosomatiku dětí a mladistvých v Altonské dětské nemocnici.
Prof. Dr. phil. Inge Seiffge-Krenke, psychoanalytička (DPV, IPV), tréninková analytička DPV, supervizorka analytických psychoterapeutů dětí a mladistvých, je vedoucí oddělení psychologie vývoje na Psychologickém institutu Univerzity Mohuč.

logo

Psychopatův průvodce na cestě k úspěchu

Autor: Andy McNab, Kevin Dutton (všechny knihy tohoto autora)

Rok vydání: 2015
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 428 stran

ISBN: 978-80-87171-44-8

Koupit knihu na portále Kosmas

Sedm jednoduchých psychopatických zásad, které dovedou k úspěchu i vás!

Profesor Kevin Dutton se na Oxfordské univerzitě zabývá psychopaty už léta. S příslušníkem speciálních jednotek SAS Andy McNabem, britským novodobým hrdinou, se setkal právě při jednom svém výzkumném projektu. Fakt, že psychologické testy McNaba jednoznačně zařadily mezi psychopaty, ho nepřekvapil – zarazilo ho však, že Andy McNab je psychopatem hodným. Na rozdíl od zlých psychopatů totiž využívá charakteristické psychopatické povahové rysy, jako jsou bezohlednost či nebojácnost, k tomu, aby v nejrůznějších situacích dostal jak ze sebe, tak z ostatních to nejlepší.
Spojení Duttonových znalostí a McNabových divokých a neuvěřitelných zkušeností vyústilo v poznatek, že hodný psychopat přemýšlí jinak než většina z nás, a že kdybychom i my jednali více sebevědomě, lépe využívali svůj šarm a soustředěně žili přítomným okamžikem, byli bychom v pracovním i osobním životě bezpochyby mnohem úspěšnější. Tato kniha vás zajímavou a zábavnou formou naučí, jak toho dosáhnout.

Dr. Kevin Dutton je experimentální psycholog a spisovatel. Výzkumný pracovník Katedry experimentální psychologie na Oxfordské univerzitě je autorem úspěšné knihy Moudrost psychopatů. Praktická lekce od svatých, špionů a sériových vrahů (Emitos, 2013).

Andy McNab je bývalý příslušník SAS, dnes konzultant a spisovatel. Proslavil se jako velitel hlídky vysazené během první války v Zálivu hluboko v nepřátelském území. Svoje drastické zkušenosti popsal v knize Bravo Two Zero (česky vyšlo jako Konečná stanice Bagdád).

Předmluva k českému vydání

„I kdybyste přečetli všechno, co o nich bylo napsáno, nic z toho vás neochrání před zničujícím vlivem psychopatů. Každý, včetně expertů, může být zatažen do jejich sítí, zmaten a podveden. Dobrý psychopat umí zahrát na struny srdce komukoliv.“
Robert D. Hare


Před dávnými a dávnými dvěma sty padesáti miliony roků se na Zemi objevili dinosauři. Měli velké tělo, mrňavý mozek a v něm docela malý shluk neuronů, označovaný jako mozkové jádro. Protože se jádro podobalo mandli, začali mu dinosauři říkat „amygdala“, což je řecký název pro tento chutný plod. A na jejich památku se mu tak říká dodnes.
Amygdala uměla spustit dvě emoce: strach a vztek. Víc jich tehdy dinosauři ani nepotřebovali, protože se rozhodně nechtěli stát dinosauroidy, inteligentními tvory, co vytvoří kulturu a civilizaci, jak jim dneska podsouvají autoři sci-fi. Emoce strachu a vzteku jim plně stačily pro přežití.
Lidé se mýlí, když považují emoce za cosi efemérního, za jakési nepostihnutelné projevy duše. Emoce jsou prastaré řídící mechanismy probíhající v těle, a jak plyne z jejich názvu (e-motio) ženou, popouzejí a postrkují všechny své majitele k nějakému pohybu a jejich organismy pro ten příslušný pohyb také přiměřeně nastaví. V zásadě všichni živí tvorové instinktivně směřují od situací nelibých, nebezpečných či ohrožujících k situacím příjemnějším.
Amygdala proto uměla vydat i příslušné povely. Byly všehovšudy tři, ale dinosauři s nimi vydrželi dost dlouho. Zněly: Útoč! Prchej! nebo Ztuhni! Na tyto povely se totiž rozběhla již tehdy dost slušně rozpracovaná stresová reakce připravující těla dinosaurů na rvačku nebo úprk, případně na imitaci sochy. Dinosauři se úspěšně množili navzdory citové chudobě a navzdory skutečnosti, že sexuální akt nebyl úplně jednoduchý, jak předvedl v roce 1987 v pantomimické kreaci profesor Beverly Halstead se svou sekretářkou na kongresu paleontologické společnosti.
Přesto nakonec dinosauři vymřeli a na jejich místo nastoupili savci. Ti měli větší, chytřejší a sofistikovanější mozky a spektrum jejich emocí se příliš neliší od lidských, jak si všiml již Charles Darwin, když napsal: „Zvířata, stejně jako člověk, zjevně pociťují radost a bolest, štěstí i úzkost. Nikdo nedokáže dávat najevo radost tak jako mláďata zvířat, jako štěňata, koťata atd., když spolu vyvádějí jako naše děti… zvířata nejen milují, ale také touží po lásce.“ Pozitivističtí vědci tuto naprosto zřejmou skutečnost dlouho popírali a prohlašovali ji za nepřípustný antropomorfismus, bohudík se ale objevili heretici jako Antonio Damasio, Jaak Panksepp nebo Frans de Waal, kteří existenci emocí u zvířat potvrdili tvrdými vědeckými metodami. Nic na tom nemění skutečnost, že Panksepp svá krysí mláďata lechtal, aby je rozesmál.
Strach a hněv však u nich zůstávají zakotveny nejpevněji a nejinak je tomu u nás, tedy u druhu Homo sapiens („samec člověka se nazývá muž, samice žena, mládě člověka dítě“ praví Wikipedie), jehož první praprapředci se objevili před více než dvěma miliony let. Amygdalu nám však dinosauři odkázali nedotčenou, zachovalou, plně funkční a mocnou, přestože (nebo právě protože) slouží už tak dlouho. Rychlá cesta strachu je jaksepatří krátká, nezdržuje se cestou k mozkové kůře plné „malých šedých buněk“, na něž je pyšný Hercule Poirot, ale míří přímo do hypothalamu, kde spouští poplachovou fázi stresové reakce mobilizující organismus v plné dinosauří síle k úprku spíše než k boji.
Jak se chová organismus, který se dostal do obrátek? Především se napnou svaly. České slovo „napětí“ nádherně vystihuje jednotu duše a těla. Většina svalů zajišťujících náš pohyb je rozdělena mezi ohýbače (flexory) a natahovače (extenzory). Při velkém napětí se tyto skupiny začnou vzájemně přetahovat a výsledkem je všem známý, různě silný a nepříjemně prožívaný třes. Aby svaly mohly dobře pracovat, začne k nim srdce mocněji přečerpávat krev obohacenou potřebnými živinami, což se projeví zvýšeným tlakem a zrychleným tepem. Také kyslíku je zapotřebí a plíce se naplno rozdýchají. Pozůstatky srsti se snaží zježit a kůže se opotí. Pot strachu má zcela jiné složení než pot vzniklý námahou a jeho odér je silným výstražným signálem ostatním členům smečky, že je nablízku nebezpečí. Nemluvě o dalších reakcích; stačí vzpomenout, že pro stále ustrašeného člověka má čeština trefný výraz – poseroutka. Tohle vše se odehrává ve zlomku sekundy a psychovědci se dodnes hádají, zda si nebezpečí nejdříve uvědomíme a pak reagujeme, či zda – a to se jeví pravděpodobnější – nejdříve instinktivně reagujeme a teprve pak nám „dojde“, co se vlastně děje.
A teď si představme člověka, který tváří v tvář, či spíše v čumák, náhle se zjevivšímu medvědovi tyhle reakce nemá. To lze mnoha způsoby objektivně prokázat. Ne snad, že by neměl amygdalu, tu má docela pěknou a také všechna korová centra, která zprostředkovávají vědomí, má v pořádku. Jen spojení mezi nimi není v provozu, takže nejenže nepociťuje strach a nemobilizuje, ale také mnohem méně cítí bolest, a proto si jen těžko dovede představit náplň pojmu soucit. Takoví lidé mezi námi skutečně existují a není jich málo; je jich jedno procento. Jsou chladnokrevní (a chladnokrevné, abych genderově neurazil), roboticky přesní, vypočítaví, bezcitní, manipulativní a úspěšní. Někteří významní psychologové a další odborníci, kteří se jejich nervovou výbavou a jejich způsoby chování zabývají, navrhují pro ně vzkřísit zavržené označení „psychopati“ (na rozdíl od „sociopatů“, kteří jednají podobně, ale všechna mozková spojení mají funkční). Psychopati jsou sociální predátoři nebo také paraziti. A stejně jako všichni predátoři a paraziti hledají bohatá loviště. Najdete je všude, kde jde o moc, prestiž nebo o peníze.
Nejsilnější zbraní psychopatů není vůbec agrese, ale schopnost manipulace. „Ženskou musíte, dámy a pánové, ukecat. Ne povalit, panstvo. Povalit, dámy a pánové, to umí každý chasník a sexuální štvanec. Ale ukecat. A teď panstvo, pozor! Ukecat, ne aby vám byla po vůli, ale naopak, aby si na tu směšnou záležitost ani nevzpomněla. Aby jí, dámy a pánové, ani na mysli nevytanula. Tak!“ To je návod doktora Pracha z půvabné knížky Pavla Boška „Erotikhon“. Psychopati tohle v sexuální oblasti umějí perfektně, ale nezůstávají jen v ní. Prodají vám Karlštejn a vy jim ještě poděkujete.
Umět lidi přesvědčit o své pravdě, přimět je ke splnění požadavku, dostat je na svou stranu a bez násilí je získat ke spolupráci patřilo vždy k vytouženým schopnostem. Je o tom plno pohádek, kde třetím přáním hrdiny je „aby mi nikdo neuměl odříct“ a také plno anekdot. Zde jedna typická pro úspěšnou manipulaci: Tři válčící generálové si už navzájem pobili všechny vojáky, a tak se sešli v hostinci, aby se po dobrém dohodli, který z nich se dostane do učebnic jako vítěz. Tím se měl stát ten z nich, který přiměje psa sníst hořčici. První mu ji silou cpal do tlamy a zbývající dva volali: Nenene, to je násilí. Neúspěšný byl i druhý, který skryl hořčici do buřtu, a byl proto označen za podvodníka. Třetí namazal hořčicí psovi prdelku. Ta ho pálila a začal se proto olizovat. Vidíte, vidíte, volal generál, to dělá dobrovolně!
V roce 1936 se pohádková přání zahalila do sociologického hávu, když vyšla Carnegieho kniha „Jak získat přátele a působit na lidi“ (How to Win Friends and Influence People), která se stala okamžitě bestsellerem a dosáhla toho, že jen v její vlasti se jí prodalo patnáct milionů výtisků. Je to středně intenzivní návod k ne příliš drsným či arogantní manipulacím, k vědomému zkrocení dinosauřího mozku. Posuďte sami pár prvních doporučení: „Nekritizuj, neodsuzuj, nestěžuj si; Projevuj upřímný zájem o druhé; Zajímej se o druhé lidi; Usmívej se; Pamatuj si, že jméno představuje pro každého ten nejvýznamnější a nejpříjemnější zvuk; Buď dobrým posluchačem; Povzbuzuj druhé, aby o sobě mluvili; Mluv o věcech, které druhé lidi zajímají; Udělej všechno pro to, aby se lidé kolem tebe cítili významní.“
Její úspěch podnítil epigony a knížek na toto téma se za krátkou dobu vyrojily stovky. Nemluvě o tisících časopiseckých a internetových článků. Zdálo by se, že každá nová publikace na toto téma je nošením dříví do lesa a mlácením prázdné slámy. Zatímco o mnoha příručkách to lze bez zaváhání říci, o knize, kterou otevíráte, rozhodně ne! Ta se vymyká jak formou, tak obsahem a vnáší na tohle kolbiště zcela nového ducha.
Nastartuje-li člověk svou životní dráhu jako nalezenec v igelitové tašce před porodnicí, má zajímavý osud jistý. Steven Mitchell, který se takto ocitl 29. 12. 1959 v Londýně, to může potvrdit. Kriminální puberta a armádní adolescence završená v časné dospělosti účastí v „nejometálovanější jednotce“ v Británii ho ve zralém věku přivedly až na dráhu úspěšného spisovatele thrillerů s pseudonymem Andy McNab. V této životní etapě se seznámil s oxfordským psychologem Kevinem Duttonem.
Ten – jako jiní sbírají motýly, ale také známky, mince, staré žehličky, prvotisky či sportovní triumfy – sbírá psychopaty. Má k tomu své důvody, jak prozrazuje jeho úspěšná kniha „Moudrost psychopatů“, která začíná strohou oznamovací větou: „Můj táta byl psychopat.“ Snad proto chová k této kategorii bližních vřelejší vztah než jejich neméně úspěšný lovec, kanadský psycholog Robert Hare.
Dutton razí pojem „dobrý psychopat“ a je přesvědčen, že psychopat nemusí být jen zlý a škodlivý, že ve šťastné konstelaci, má-li nastaveny negativní sociální vlastnosti do nízkého modu, takže se nedostanou ke slovu, nebo dokonce umí-li tohle zajistit, může být jak úspěšný, tak prospěšný. Prototypem je například Neil Armstrong, který díky tomu, že byl „mužem bez nervů“, úspěšně přistál na Měsíci, ale také špičkoví neurochirurgové a ledově klidní pyrotechnici, jimž se nezachvěje ruka, dobří záchranáři, moudří panovníci (těch je vskutku poskrovnu) a v minulosti třeba takoví, kteří se zapsali do historie jako světci.
Většina z této skupiny je někde na polovině cesty; někdy svůj zlý, asociální a prudký potenciál ukočírují, někdy ne. Ukázkovým příkladem je geniální básník Sergej Jesenin. Co soudil o svém egu, skvěle zaznamenal v básni „Dopis jedné ženě“, v níž skromně zmínil svůj rozměr: „Má drahá, jak jste mě to milovala?! Velikost vidíme až z dálky...“ Přesto však svou velikost potřeboval přizdobit ještě větším leskem a bohužel to realizoval přes svá manželství s nositelkami slavných jmen, Isadorou Duncanovou a Sofií Tolstou, vnučkou Lva Nikolajeviče, a je známo, že také (jen pro větší slávu) pošilhával po Šaljapinově dceři.
Na druhé straně, když ho i s přáteli zatkli rudoarmějci, neztratil hlavu. Jeho druh Marijengof to popsal takto: „V jednu hodinu v noci nás na dvou nákladních automobilech a pod eskortou šedesáti strážných odvážejí do věznice na Lubjance. Jesenin prakticky nepřipustil odmluvy, vybavil sebe, mne i našeho „Začjesůl“ polštáři Zoji Petrovny, pokrývkami, hroudami sýrů, husami, slepicemi, uzenými vepřovými žebírky a telecími nožičkami. Ve „vyšetřovačce“ projevil stejnou praktičnost a organizační schopnosti. Pryčny vystlané sametovými přikrývkami vypadají docela útulně…“
McNabova doporučení, jak si podobným způsobem zajistit lepší život, se v textu organicky a nenápadně prolínají s Duttonovými psychologickými a sociologickými vysvětleními, která odhalují jak obecné vlastnosti lidské psychiky, tak cesty, kudy jich využít. Že nejde o moudra ze IV. cenové skupiny, dokládá seznam oblíbených restaurací z Duttonovy osobní stránky, míst, kde můžete věhlasného oxfordského profesora potkat, eventuálně tam i povečeřet ve společnosti jeho kamaráda McNaba. Kdybyste tam chtěli zajet, tak to jsou: La Truffiere (Paříž); Tantris (Mnichov); Kittichai (New York); Quay Restaurant (Sydney); Scarista House (Harrisův ostrov); First Floor (Londýn). Prý se tam dobře jí i pije a obsluha je také ucházející…
Dobří kantoři se vyznačují tím, že jsou přesvědčiví (a to psychopati jsou, dokonce se mluví o jejich charismatu), že umějí své pravdy podat jednoduše, aby pronikly snadno do mozku posluchače, že udrží vaši pozornost a současně ji umí na zlomek sekundy odklonit tak, abyste snáze spolkli to, co vám předkládají, a že vás zcela nenápadně donutí, abyste si z jejich lekce odnesli to podstatné. Oba autoři tyhle požadavky splňují na výtečnou s pochvalou.
Držíte v ruce kvalitní učebnici, kombinaci různorodé a bouřlivé zkušenosti McNaba a Duttonovy vědecké erudice a jeho analytických schopností. Tahle mixtura vám umožní nahlédnout na způsob, jak dobrý psychopat myslí a díky tomu i jedná, a současně uvážit, nakolik by vám jeho odlišný přístup mohl být užitečný. To, co nám brání dosahovat životních cílů, jsou velmi často neurotické zábrany, které způsobují, že si nevěříme, že se potíme, třeseme, že se v některých situacích chováme jako poseroutkové. Jejich překonání není lehké ani jednoduché, protože je máme vtisknuté jako závazná pravidla od dětství. Na druhé straně naše schopnost učit se nekončí s opuštěním školních škamen.
Předložený návod obou autorů, jak vypěstovat a využít kvality, jakými jsou osobní šarm, odvaha, chladnokrevnost (i pod tlakem) a sebedůvěra, není zdaleka tak náročný, aby nestál za zkoušku. Jsem si zcela jist, že tento „manifest dobrých psychopatů“ pomůže mnoha lidem, jejichž prokletím je jenom to, že si netroufají stát se sami sebou.

8. listopadu 2014 Radkin Honzáklogo

Noční škola

Autor: Richard Wiseman (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Probuďte se a poznejte sílu spánku

Rok vydání: 2014
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 300 stran

ISBN: 978-80-87171-43-1

Recenze knihy

Koupit knihu na portále Kosmas

Britský vědec, spisovatel a popularizátor vědy Richard Wiseman představuje novou vědu o spánku: přehledně uspořádaný soubor nejnovějších vědeckých poznatků o spánku, jeho důležitosti a nebezpečích spojených s jeho nedostatkem. Upozorňuje na to, že špatný spánek negativně ovlivňuje mezilidské vztahy, snižuje produktivitu práce, výrazně zvyšuje riziko vzniku vysokého krevního tlaku, rakoviny, cukrovky a obezity.
Především však čtenářům nabízí řadu ověřených metod umožňujících každému dobře a dostatečně se vyspat a v nejlepším případě se stát skutečným „superspáčem“ – přeborníkem ve spaní, který se každou noc dobře vyspí, je schopen usnout, kdy se mu zachce, probouzí se svěží a má spoustu sladkých snů. Tato pozoruhodná schopnost vytěžit z noci maximum činí ze „superspáčů“ skutečně šťastné, úspěšné a zdravé lidi.

Richard Wiseman přednáší na University of Hertfordshire, zabývá se řadou témat, mezi něž patří štěstí, sebezdokonalování osobnosti, iluze a přesvědčování. Jeho práce byly publikovány v řadě špičkových vědeckých časopisů. Wisemanovy knihy byly přeloženy do více než třiceti jazyků. Patří mezi ně The Luck Factor; Quirkology; Paranormality; 59 vteřin a Rip It Up.
Richard Wiseman přednáší pro nejrůznější organizace po celém světě včetně britské Královské společnosti, Švýcarského ekonomického fóra a Googlu. Na jeho experimentech s masovou účastí participovaly více než dva miliony lidí. Působí jako kreativní konzultant TV seriálů Bořiči mýtů a Mentalista.

OBSAH


Úvod: Probuzení

1. lekce: Do hlubin noci

2. lekce: Jak být šťastný, zdravý, bohatý a moudrý

3. lekce: Tajemství superspánku

4. lekce: Náměsíčnost a noční děsy

5. lekce: Učení se ve spánku a zdřímnutí plné energie

6. lekce: Vítejte v říši snů

7. lekce: Snová terapie

8. lekce: Sladké sny

Závěr: Čas jít spát

Příloha: Donald a slon ve škole

Poznámky


MANIFEST NOČNÍ ŠKOLY

Deset technik, které vám umožní vytěžit z noci maximum.

Pokud se chcete při ulehnutí cítit ospalí…

Zbavte se modré: Zkuste dvě až tři hodiny před ulehnutím nosit brýle s jantarově žlutými čočkami, které blokují modré světlo, jež stimuluje mozek. Díky nim se budete cítit zvlášť ospalí.

Chcete-li rychle usnout…

Využijte pozitivních představ a principu paradoxu: Nejprve si představte, že se nacházíte ve velmi příjemné situaci. Rozviňte scénář co nejpodrobněji, ale vyhněte se čemukoliv příliš vzrušujícímu. Zkuste si naplánovat dovolenou snů nebo ten nejlepší večer ve společnosti. Pokud to nepomůže, zkuste zůstat bdělí. Sice to zní podivně, ale snaha přinutit se zůstat v bdělém stavu je jedním z nejlepších způsobů, jak usnout.

Pokud ležíte v posteli a starosti vám nedovolí usnout…

Seznam: Pokud vám leží v hlavě mnoho věcí, sepište si seznam všeho, co musíte druhý den udělat. Pokud se znepokojujete nad něčím konkrétním, i to si zapište a pokuste se umožnit myšlence, aby volně plynula myslí, nezaměřujte se na ni.

Probudíte-li se uprostřed noci…

Metoda puzzlí: Je možné, že zakoušíte naprosto normální jev, který se nazývá dělený spánek. Lidé v této situaci spí ve dvou dlouhých blocích, mezi nimiž je asi třicetiminutová pauza. Pokud však ležíte v bdělém stavu více než dvacet minut, tak vstaňte a pár minut se věnujte nějaké nestimulující činnosti, skládejte třeba puzzle.

Pokud se chcete ve spánku něco naučit…

Skutečné tajemství učení se ve spánku: Spánek konsoliduje vzpomínky v mysli, takže nezůstávejte kvůli biflování dlouho vzhůru. Studujte raději přes den, před usnutím si zopakujte klíčové body látky a pořádně se vyspěte.

Pokud chcete pomoci s překonáním pásmové nemoci…

Lety si rezervujte podle následujícího jednoduchého pravidla: „Na východ leť brzy. Na západ leť pozdě.“

Pokud chcete zvýšit výkonnost mozku přes den…

Neurošlofík: Pokud si na chvilku zdřímnete, budete bdělejší, tvořivější a produktivnější. Funguje to takto: při učení se nebo brainstormingu posloucháte hudbu a stejnou hudbu si pak pustíte i během zdřímnutí. Šlofík zlepšuje paměť a tvořivost asi o 60 %.

Pokud se vám vrací noční můra nebo zlý sen…

Terapie nácvikem obrazotvornosti: Věnujte přes den něco času popisu noční můry, vymyslete pro ni jiný konec a pak si tento nový a zlepšený konec představujte. Studie ukazují, že tato prostá technika zbaví lidi nočních můr v 90 % případů.

Chcete-li lépe porozumět svým starostem a obavám…

Snová práce: Do detailu popište pozoruhodný sen a zamyslete se nad tím, jakým způsobem souvisí s vaším životem. Na základě toho se pak rozhodněte, co je potřeba změnit. Výzkum ukazuje, že až 80 % lidí shledává, že takto lépe porozumí svým problémům.

Pokud chcete dosáhnout nějakého cíle…

Síla předspánkové sugesce: Těsně předtím, než usnete, si řekněte, že chcete snít právě o tom, čeho je zapotřebí, abyste dosáhli svého cíle. Chcete-li například chodit častěji do posilovny, představte si, že si nazouváte sportovní boty a vyrážíte z domu. Při usínání si řekněte, že si přejete, aby se tyto obrazy objevily ve vašich snech.


logo

Příběhy duše - komplet

Autor: Murray Stein (všechny knihy tohoto autora)
Lionel Corbett (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Moderní jungiánský výklad pohádek

Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm

Bohužel vyprodáno.

Autoři, praktikující psychoterapeuti a lékaři, se s láskyplnou starostlivostí o lidskou duši pokusili každý prostřednictvím své oblíbené pohádky přispět k alespoň částečnému odhalení podstaty psýché, které by v praxi mohlo pomoci zvýšit kvalitu života a pochopit problematické stránky lidské osobnosti.

logo

Rozpouštění bolesti

Autor: Les Fehmi, PhD (všechny knihy tohoto autora)
Jim Robbins (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Jednoduchá cvičení pro trénink mozku zaměřená na úlevu od chronické bolesti

Rok vydání: 2014
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 202 stran

ISBN: 978-80-87171-38-7

Koupit knihu na portále Kosmas

Kniha Rozpouštění bolesti je plodem čtyřicetiletého výzkumu a praktického využívání biofeedbacku. Její autor, psycholog Les Fehmi, čtenářům přibližuje svoji metodu tlumení akutní i chronické bolesti různého původu. Fehmiho metoda pomáhá zmírňovat bolesti zad, šíje a hlavy, bolesti svalů a kloubů a rovněž intenzivní poúrazové bolesti. Metodu s úspěchem používají také vrcholoví sportovci, od nichž je očekávána extrémní výkonnost. Protože umožňuje elegantním způsobem snížit úroveň stresu a zamezit jeho kumulativnímu působení, může sloužit ke zlepšení celkového fyzického i psychického zdraví a k navození pocitu životní pohody.
Často až překvapivě účinná metoda vychází ze skutečnosti, že bolestivý vjem je zpracováván v mozku, i když bolest zpravidla cítíme na nějakém konkrétním místě v těle. Fehmi čtenářům vysvětluje, že se mohou naučit ovlivňovat a harmonizovat mozkovou aktivitu a bolest v mozku utlumit, rozpustit. Za tímto účelem vypracoval soubor jednoduchých cvičení, jejichž podstatou je změna způsobu, jakým obvykle, nejen na bolest, zaměřujeme svoji pozornost.

Les Fehmi, PhD., je certifikovaný instruktor biofeedbacku a ředitel Centra pro biofeedback v Princetonu v New Jersey. Dlouhodobě se věnuje klinickému výzkumu a praxi neurofeedbacku. Vyvíjí bohatou konzultační činnost pro školy, státní instituce, korporace a sportovní kluby. Společně s Jimem Robbinsem vydal knihu The Open-Focus Brain: Harnessing the Power of Attention to Heal Mind and Body.
Jim Robbins je novinář, autor populárně vědeckých článků a častý přispěvatel New York Times, Smithsonian, Scientific American a Discover. Je autorem knihy A Symphony in the Brain: The Evolution of the New Brain Wave Biofeedback.

logo

Věda zla

Autor: Simon Baron-Cohen (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Nová teorie lidské krutosti

Rok vydání: 2014
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 252 stran

ISBN: 978-80-87171-37-0

Koupit knihu na portále Kosmas

Simon Baron-Cohen se v knize Věda zla pokouší nalézt odpověď na otázku, proč jsou někteří lidé nepochopitelně krutí k jiným lidem, proč se lidé v určitých situacích chovají k jiným lidem jako k věcem. S obvyklou odpovědí, že takoví lidé jsou prostě „zlí“, se nespokojuje a pátrá po hlubších, vědecky doložitelných příčinách krutého chování.
Za hlavní příčinu krutosti považuje sníženou nebo úplně chybějící empatii, která je společným příznakem některých duševních poruch – hraniční poruchy osobnosti, psychopatie, narcistické poruchy, ale také autismu a Aspergerova syndromu. V některých případech může být chybějící empatie nebezpečná, v jiných může být jejím důsledkem odlišný, někdy prospěšný, pohled na svět.
Aby lépe porozuměl důvodům „eroze empatie“, zkoumá její biologické základy – empatický mozkový obvod a genetické predispozice – nezapomíná však na vlivy prostředí a výchovy, včetně zanedbávání a zneužívání dětí. Svět, jehož obraz nám Baron-Cohen předkládá, není výlučně krutý nebo „zlý“. Autor nechává promluvit také ty, kteří se nacházejí na druhém konci spektra empatie – „superempatické“ osobnosti, které mají sílu měnit svět k lepšímu – a připomíná nám, že empatie je možná tím nejcennějším zdrojem, který má dnešní lidstvo k dispozici.

Simon Baron-Cohen je profesorem vývojové psychopatologie na Cambridgské univerzitě. Je autorem uznávaných a často citovaných knih Mindblindness a The Essential Difference.

logo

Moudrost psychopatů

Autor: Kevin Dutton (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Praktická lekce od svatých, špionů a sériových vrahů

Rok vydání: 2013
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 276 stran

ISBN: 978-80-87171-36-3

Recenze knihy
Recenze knihy
Recenze knihy
Recenze knihy

Bohužel vyprodáno.

Podle renomovaného internetového časopisu Slate patří Duttonova kniha mezi 20 nejlepších publikací vydaných v roce 2012.
Na této strhující cestě do života psychopatů a jejich neblaze proslulého vychytralého chování známý oxfordský psycholog Kevin Dutton odhaluje existenci stupnice „šílenství“, na níž má své místo každý z nás. S pomocí nejnovějších metod zobrazování mozku a rozvíjejících se neurověd ukazuje, že brilantní neurochirurg, postrádající empatii, má se sériovým vrahem, jenž zabíjí pro potěchu, společného víc, než bychom si chtěli připustit, a že lupič na spoře osvětleném parkovišti může být stejně ledově klidný jako ten nejúspěšnější podnikatel.
Dutton tvrdí, že mezi námi žijí „funkční“ psychopati – odlišní od svých vraždících protějšků – kteří využívají své nekompromisní, charismatické osobnosti k tomu, aby uspěli ve většinové společnosti, a že v některých oblastech překvapivě platí, že čím „psychopatičtější“ člověk je, tím spíš uspěje. O této často mylně chápané diagnóze referuje na základě svých odvážných úvah i výsledků originálních vědeckých výzkumů, přičemž debatuje s šílenými kriminálníky
v přísně střežené psychiatrické jednotce, připíjí si s jedním z nejúspěšnějších světových podvodníků, podstupuje transkraniální magnetickou stimulaci, aby na vlastní kůži zažil, jaké to přesně je dívat se na svět očima psychopata.
Když rozvíjí svou teorii, že psychopatické sklony má v určité míře každý, dochází k názoru, že společnost jako celek je dnes psychopatičtější než kdy předtím. Koneckonců, psychopati bývají nebojácní, sebevědomí, okouzlující, bezohlední a soustředění na cíl – což jsou vlastnosti jak šité na míru úspěchu ve 21. století. Moudrost psychopatů, provokativní po všech stránkách, je vzrušující dobrodružství, jež odkrývá, že jsou to právě naše zavrhované temné stránky, které často ukrývají trumfy úspěšnosti.

Profesor Kevin Dutton (1967) je výzkumný psycholog v Calleva Research Centre for Evolution and Human Sciences na Magdalen College University of Oxford. Je členem Royal Society of Medicine a Society for the Scientific Study of Psychopathy. Je autorem uznávané knihy Flipnosis: The Art of Split-Second Persuasion.

logo

Být sám sebou

Autor: Verena Kastová (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Pocit vlastní hodnoty a zkušenost identity

Rok vydání: 2012
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 192 stran

ISBN: 978-80-87171-35-6

Bohužel vyprodáno.

Kdo vlastně jsem? Jak mě vidí jiní lidé? Co mě dělá nezaměnitelným? Kým chci být? Tyto a mnoho dalších podobných otázek souvisí s konceptem a zkušeností identity. Identita je něco živého, stále znovu se utváří ve všech našich vztazích, proměňuje se ve všech našich vazbách se světem – a v jádru přesto zůstává konstantní. Svoji vlastní identitu často hodnotíme. Jestliže cítíme, že žijeme v souladu se sebou, zakoušíme dobrý pocit vlastní hodnoty, který také vyzařuje navenek. Verena Kastová vysvětluje, jak vzniká a proměňuje se naše identita, která nás činí svébytnými osobnostmi, co naši identitu ohrožuje a co ji posiluje.

Verena Kastová, Dr. phil., je psychoterapeutka a spisovatelka, vyučuje na Institutu C. G. Junga v Curychu a na Universitě v Curychu, je předsedkyní Mezinárodní společnosti pro hlubinnou psychologii.


Obsah:

ÚVOD
Zprávy o pocitu vlastní hodnoty a krizích identity – Zakoušení identity – Kontinuita a koherence

1/ PROSTORY, VE KTERÝCH ZAKOUŠÍME IDENTITU

2/ POCIT VLASTNÍ HODNOTY A IDENTITA

3/ KLASICKÁ TEORIE IDENTITY: ERIK H. ERIKSON

4/ PERSONA A STÍN

5/ PRAVÉ A FALEŠNÉ SELF – NEBOLI NEPRAVÁ IDENTITA

6/ INDIVIDUAČNÍ PROCES PODLE C. G. JUNGA

7/ AUTOBIOGRAFIE: IDENTITA V KONTINUITĚ

8/ NA CESTĚ K DOBRÉMU POCITU VLASTNÍ HODNOTY A K VLASTNÍ IDENTITĚ

9/ STAROST O IDENTITU A POCIT VLASTNÍ HODNOTY

DODATEK – UJASNĚNÍ POJMŮ


ÚVOD

Existuje v postmoderní době vůbec ještě něco jako „identita“, když tolik z pevně daných věcí již není pevně dáno? Mění se profesní role, role muže a ženy již nejsou pevně stanoveny, hodnoty již nejsou všeobecně závazné, tolik toho již pevně neplatí. Musíme tedy ve všech ohledech spolu pokaždé nově vyjednávat a všude se žádá pružnost. Rovněž rituály, na které jsme si zvykli a které nám v našem životě zprostředkovaly pocit identity a bezpečí, musíme stále měnit. Dlouhodobé vazby se jen obtížně udržují. Ustavičně se musíme zařizovat vzhledem k novým, dosud neznámým situacím. Zkušenosti, které jsme získali v minulosti, kompetence, ke kterým jsme se vypracovali, již nejsou žádány.
Jsme-li dostatečně přizpůsobiví, otevírají se před námi četné alternativy a profesní možnosti. Disponujeme sítí možných vztahů, ve kterých se můžeme vědomě pohybovat, jestliže jsme k tomu ochotni. Může to znamenat například změnu pracovního místa a navázání nových vztahů. Vyvstávají ovšem otázky: Nerozpadá se přitom náš vlastní život? Jsme za takových okolností ještě vůbec schopni z našeho života vytvořit něco souvislého? Můžeme si za takových okolností ještě uchovat pocit, že jsme žili svůj vlastní život a že jsme jej utvářeli jako jednolité dílo? Dokážeme ještě za těchto podmínek někde vnímat své kořeny?
Jestliže je všechno zaměřeno tak krátkodobě, lze ještě mluvit o identitě – jako o celoživotním procesu? Jistě nejde o jednoznačnou, jedinou, neměnnou identitu, která by mohla integrovat fragmentární zkušenosti a prožívání chaosu.
Já jsem sice já, ale opakovaně jsem také někdo jiný – vzhledem k životní situaci nebo k emocionální situaci. A přece se většině lidí daří znovu a znovu vztahovat k sobě různé životní situace, stejně jako četné možné identity, které já prožívá a které jsou mu také zvnějšku přisuzovány. Většině lidí se daří uchovat si a budovat koherentní osobnost i při všem pohybu a změnách. I když se zdá, že změny vzhledem k tomu, co zůstává stejné, převládají, je možné si uchovat pevný pocit identity.
Zůstává však otázka, jak se za daných podmínek musí já vyvíjet a jak musí přistupovat ke druhým lidem, aby se na sebe mohlo spolehnout – a tím by se na takového člověka mohli spolehnout i druzí lidé.
Žádný člověk se ještě nikdy skutečně nepoznal a nikdy se také úplně nepozná. Přesto musí být spolehlivý, musí se umět spolehnout sám na sebe a musí se chovat tak, aby se na něj mohli spolehnout také druzí. Na tom, jestli se na nás mohou druzí spolehnout, zcela podstatně závisí náš pocit vlastní hodnoty. Ať se na nás řítí jakékoli změny, tuto spolehlivost pro sebe i pro druhé musíme hledat a musíme jí dosahovat. Jak ale máme zacházet s naším hledáním identity, abychom byli spolehliví?
Nebo již představu identity nepotřebujeme? Je to dnes tak, že se prostě přizpůsobujeme ustavičným změnám a jsme stále někým jiným podle nároků situace? Určují nás náhody, a nikoli naše rozhodnutí? To by znamenalo, že pak už naši identitu nebudujeme, ale že nám, pokud si ještě zaslouží to označení, identita znovu a znovu uniká.
Postmoderna, ve které dnes žijeme, se mimo jiné vyznačuje tím, že velká, souvislá vyprávění náboženství a vědy, která zprostředkovala smysl, nahrazuje fragmentárními, předběžnými vědeckými modely. To vede ke ztrátě orientace. Přesto se však také u lidí v postmoderní době pocit identity pojí s pocitem vlastní hodnoty. To pociťují především tehdy, když zažívají krizi identity, když se jejich identita mění nebo když je v ohrožení. Celoživotní vznikání vlastní identity je tématem, které asi v určitých životních údobích a situacích zaměstnává každého člověka.
Jak identita vzniká? Jak se mění? Jak se pojí s pocitem vlastní hodnoty? Jak si při všech změnách uchováme něco trvalého? To jsou otázky, kterými se zabývám v této knize.

Verena Kastová, Dr. phil., psychoterapeutka, docentka na Institutu C. G. Junga v Curychu, profesorka na Universitě v Curychu, předsedkyně Mezinárodní společnosti pro hlubinnou psychologii. Autorka řady knih.

logo

Výbor z díla C. G. Junga svazek IX.
Člověk a kultura

Autor: Carl Gustav Jung (všechny knihy tohoto autora)

Rok vydání: 2012
Vazba: váz.
Rozměry: 150 x 210 mm
Počet stran: 432 stran

ISBN: 978-80-87171-34-9

Recenze knihy
Recenze knihy

Koupit knihu na portále Kosmas

Devátý svazek „Výboru z díla C. G. Junga“, který vychází pod názvem Člověk a kultura, je současně svazkem závěrečným. Obsahuje následující Jungovy texty: O vzniku osobnosti, Žena v Evropě, Manželství jako psychologický vztah, Životní obrat, Duše a smrt, Svědomí z psychologického hlediska, Dobro a zlo v analytické psychologii, Psychologie a básnictví, Snící svět Indie, Co nás Indie může naučit, K psychologii východní meditace, Předmluva k I-ťingu, Zósimovy vize, Paracelsus jako lékař, Sigmund Freud.
Knihu přeložili Petr Patočka, Karel Plocek a Martin Žemla. Odborným redaktorem je Karel Plocek.


logo

Transakční analýza v psychoterapii

Autor: Eric Berne (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Klasická příručka k jejím základům

Rok vydání: 2012
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 260 stran

ISBN: 978-80-87171-33-2

Bohužel vyprodáno.

Touto knihou se vám poprvé v českém překladu dostává do rukou klasická příručka k základům transakční analýzy v psychoterapii přímo od jejího autora.

Transakční analýza (TA) je integrativní (sjednocující) psychologická teorie a psychoterapie vycházející z psychodynamického, kognitivně-behaviorálního a humanistického přístupu. Zabývá se především mezilidskou komunikací.

Eric Berne (1910–1970), americký psychiatr, vytvořil transakční analýzu v šedesátých letech 20. století na základě Freudova psychodynamického přístupu, poznatků Erika Eriksona a humanistické psychologie Carla Rogerse původně jako techniku skupinové psychoterapie. Na rozdíl od psychoanalýzy, kterou měl původně praktikovat, se však zabýval především interakcí mezi lidmi a tím, jak pomoci jejich pozitivnímu růstu. K vytvoření TA Berneho dovedl neutěšený stav tehdejší psychologie, jež nedokázala poskytnout potřebnou šíři péče a která se svou těžko pochopitelnou terminologií vzdálila od užití v každodenním životě.

logo

C.G.Jung aneb zkušenost s božstvím

Autor: Jean-Jacques Antier (všechny knihy tohoto autora)

Rok vydání: 2012
Vazba: brožovaná
Rozměry: 150 x 212 mm
Počet stran: 460 stran

ISBN: 978-80-87171-28-8

Recenze knihy

Koupit knihu na portále Kosmas

Carl Gustav Jung (1875–1961) byl nejrozporuplnějším ze zakladatelů psychoanalýzy. Jako mladý lékař-psychiatr se v roce 1907 setkal ve Vídni se Sigmundem Freudem. Pro oba muže znamenalo setkání ohromný myšlenkový impuls. Když Freud založil psychoanalytické hnutí, oficiálně Junga stanovil svým nástupcem. Vztahy mezi oběma muži se však začaly záhy horšit a v roce 1914 se definitivně rozešli.
Jung posléze založil vlastní školu, kterou nazval analytická psychologie. Jako neudržitelnou odmítnul Freudovu tezi, že sexualita je jediným motivem lidského chování, a současně s tím také Freudova dobová ateistická a materialistická východiska. C. G. Jung byl a stále je obdivován i zavrhován pro svoji svobodomyslnost, zvídavost a celoživotní úsilí o objasnění objektivních psychických jevů. Jungův přístup k vlastním duševním prožitkům – jejich detailní popis a výzkum – zásadním způsobem ovlivnil moderní psychologii a psychoterapii.
Autor s pomocí Jungovy osobní korespondence a svědectví jeho blízkých zobrazil komplexitu tohoto génia v pestré škále osobnostních, intelektových, duchovních i vědeckých aspektů. Pod tlakem vnitřních sil, které v sobě probudil, mohl Jung snadno podlehnout destruktivnímu rozkladu. Díky své psychické konstituci však protikladným silám odolal a na konci života dosáhl mystické zkušenosti – sjednocení protikladů.
Jean-Jacques Antier si obzvláště všímá Jungova složitého vztahu k náboženství a duchovnímu životu. Příjemným stylem a přístupným jazykem plynule vypráví fascinující příběh jednoho z největších psychoterapeutů 20. století, muže, kterému „objev nevědomí otevřel bránu k velkému dobrodružství ducha“.

Jean-Jacques Antier, autor více než šedesáti knih, je specialistou na životopisy, z nichž mnohé jsou čtenářsky velmi úspěšné. Na knize o Jungovi, v níž shromáždil mimořádně bohatou dokumentaci, pracoval téměř třicet let.


OBSAH

1/ Muž z Küsnachtu – 2/ Syn zbloudilého pastora – 3/ Rozháraný mladík – 4/ Žádný konformní student – 5/ Psychiatrem v Burghölzli – 6/ Jung a ženy – 7/ Setkání Junga s Freudem – 8/ Sabina, milostná vášeň – 9/ Freud, zpochybňovaný mistr – 10/ Sabina aneb pud smrti – 11/ Rozchod s Freudem – 12/ Velký obrat – 13/ Anima se opět vynořila: Toni Wolffová – 14/ Z hlubin propasti vytrysklo světlo – 15/ Bollingen, mateřský příbytek – 16/ Cesty – 17/ Psychologie a alchymie – 18/ Orientální moudrost – 19/ Jung a Bůh – 20/ Druhá světová válka, noc – 21/ Zážitek smrti, inspirace a návrat – 22/ Cesta k celosti otevřena – 23/ Útočiště ve věži a posvátný kámen v Bollingenu – 24/ Velký přechod

logo

Limity medicíny

Autor: Ivan Illich (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Nemesis medicíny - zaprodané zdraví

Rok vydání: 2012
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 180 stran

ISBN: 978-80-87171-26-4

Recenze knihy
Recenze knihy
Recenze knihy

Koupit knihu na portále Kosmas

Medicínský establishment se stal významným nebezpečím pro zdraví

Těmito slovy zahajuje Ivan Illich odvážný a promyšlený útok na mytickou prestiž současné medicíny, jejíž zvyklosti a rituály provozované medicínskými profesionály podrobuje kritickému zkoumání. Neúnavně a s bohatou dokumentací převzatou z uznávaných medicínských zdrojů dokazuje neschopnost medicíny ovlivnit průměrnou délku lidského života, zbytečnost mnoha postupů při léčení nemocí, rozsah škod na zdraví způsobených medicínskými zákroky a neúčinnost mnoha kontraproduktivních medicínsko-politických opatření.
Illichova hluboce šokující analýza klinické a sociální reality týkající se chorob vytvořených lékaři zkoumá kulturu zdraví, nemoci a utrpení a obsahuje také historický exkurz do konceptů a obrazů smrti.
Jedině uznáním základních a podstatných součástí a prvků osobního zdraví a trváním na nich, prohlašuje Illich, může člověk obnovit integritu svého organismu a svého žití. „Lidé nepotřebují byrokratické zásahy k tomu, aby se milovali, rodili, sdíleli lidské podmínky a umírali. Živoucí lidské vědomí křehkosti, jedinečnosti a vztahovosti činí ze zkušenosti bolesti, nemoci a smrti integrální část života každého člověka. Schopnost nakládat autonomně s touto triádou je základní vlastností jeho zdraví.“

„Lékaři by měli číst tuto knihu a zamyslet se nad ní.“
Times Educational Supplement

IVAN ILLICH se narodil v roce 1926 ve Vídni, v roce 1951 se stal farářem v New Yorku. Roku 1956 byl jmenován prorektorem Catholic University v Portoriku a v roce 1961 založil CIDOC (Centro Intercultural de Documentatión) v Cuernavaca v Mexiku, kde rozpracoval většinu myšlenek, které se objevují v jeho spisech. Je autorem těchto knih: Oslava bdělosti, Nástroje družnosti, Právo na užitečnou nezaměstnanost, Energie a spravedlnost, Limity medicíny, Stínová práce, Gender, H2O a vody zapomnění, ABC: alfabetizace populárního myšlení, Mrzačící profese, Odškolnění společnosti (vyšlo česky) a V zrcadle minulých přednášek a prohlášení, 1978–1990. Zemřel v roce 2002.


logo

Když se matky a dcery navzájem hledají

Autor: Ingrid Riedelová (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Démétřin zármutek a Persefonin návrat - živoucí mýtus

Rok vydání: 2011
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 116 stran

ISBN: 978-80-87171-24-0

Koupit knihu na portále Kosmas

Vztahy matek a dcer jsou utvářeny intenzivními city, které trvají po celý život. Ingrid Riedelová se v této knize zabývá dramatickou situací odloučení dcery od matky, k němuž dochází z důvodu odchodu dcery z rodičovského domu kvůli muži nebo povolání. Autorka nachází odraz této bolestivé situace v antickém mýtu o bohyni plodnosti a obilí Démétře a její dceři Persefoně, která byla unesena bohem podsvětí. Mýtus vypráví o hlubokém zármutku bohyně, jejíž hněv nechá hynout celou zemi a nakonec přinutí nejvyššího mužského boha Dia ke kompromisu – Persefoné bude nadále žít část roku se svým manželem a část roku se svou matkou. Ingrid Riedelová zúčastněně popisuje nejhlubší zoufalství opuštěné matky, ukazuje však také, že k opětovnému shledání dcery s matkou může dojít, a to na nové úrovni – tato skutečnost byla po staletí oslavována v průběhu eleusínských mystérií. Kniha, která původně vyšla pod názvem Demeters Suche (Démétřino hledání), byla kompletně přepracována a rozšířena o novou kapitolu se spontánními kresbami k mýtu o Démétře.)

Prof. Dr. Dr. Ingrid Riedelová (1935) je psychoterapeutka s vlastní praxí, výcviková analytička v Institutu C. G. Junga v Curychu a honorární profesorka psychologie náboženství na univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem. Je autorkou četných knih.

logo

Výukový seminář s Miltonem H. Ericksonem

Autor: Jeffrey K. Zeig (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Netradiční hypnoterapie

Rok vydání: 2010
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 332 stran

ISBN: 978-80-87171-21-9

Bohužel vyprodáno.

"O pozdním díle Miltona H. Ericksona bylo již napsáno mnoho knih, přesto tento svazek zasluhuje vřelé přivítání. Skýtá nejenom příležitost dozvědět se více o Ericksonovi, ale díky záznamu jednoho z jeho výukových seminářů poskytuje též možnost dozvídat se přímo od něj."

Richard Van Dyck, M. D., prezident holandské společnosti pro klinickou hypnózu


Milton H. Erickson, M. D. (1901–1980) byl všeobecně uznávanou přední světovou autoritou v hypnoterapii a krátké strategické terapii. Byl nesmírně vynalézavý psychoterapeut, stejně jako pozoruhodně schopný učitel psychoterapie. Primárně spoléhal na „nevědomé učení“. Do Phoenixu se sjížděli terapeuti z celého světa, aby se mohli zúčastnit jeho seminářů.
Tento svazek představuje kompletní záznam jeho pětidenního výukového semináře. Čtenář se seznámí s tím, jak Erickson mluví o svých metodách terapie, předvádí techniky, vypráví jeden fascinující příběh za druhým. Takový příběh, který u posluchače vyvolá překvapení a pocit neshody s jeho očekáváním (kognitivní disonance), až nakonec vrhne nové světlo na způsob nahlížení na pacienta a přemítání o psychoterapii.
V úvodní kapitole Jeffrey Zeig ukazuje, jak Erickson velmi účinně používal příběhy ke sdělení na několika úrovních vnímání současně. V dodatku pak čtenář nalezne podrobný rozhovor Zeiga a Ericksona o dvou hypnotických indukcích uvedených v semináři. Jejich diskuse odhaluje preciznost Ericksonovy techniky, v níž má své opodstatnění každý pohyb, každá modulace hlasu či asociace. Tato kniha tak poskytuje jedinečnou možnost učit se přímo od mimořádného klinického lékaře.

logo

Výbor z díla: svazek III.
Osobnost a přenos

Autor: Carl Gustav Jung (všechny knihy tohoto autora)

Rok vydání: 1998
Vazba: váz.
Rozměry: 150 x 210 mm
Počet stran: 414 stran

ISBN: 80-85880-18-0

Bohužel vyprodáno.

logo
Výbor z díla svazek VIII

Výbor z díla C. G. Junga svazek VIII.
Hrdina a archetyp matky

Autor: Carl Gustav Jung (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Symboly proměny II

Rok vydání: 2009
Vazba: váz.
Rozměry: 150 x 210 mm
Počet stran: 488 stran

ISBN: 978-80-87171-10-3

Koupit knihu na portále Kosmas

Jako v pořadí osmý svazek „Výboru z díla C. G. Junga“ vychází pod názvem Hrdina a archetyp matky druhá část Jungovy přelomové práce Symboly proměny. Osmý svazek „Výboru“ tedy tvoří s dříve vydaným sedmým svazkem jeden celek. Osmý svazek obsahuje následující kapitoly: Vznik hrdiny, Symboly matky a znovuzrození, Boj o osvobození od matky, Dvojaká matka, Oběť, Dodatek: Text Miss Frank Millerové.
Knihu přeložili Petr Patočka a Karel Plocek. Odborným redaktorem je Karel Plocek.

V předmluvě k Symbolům proměny Jung píše: „Z této knihy jsem nikdy nebyl šťasten a ještě méně s ní byl spokojen: byla vlastně napsána jaksi mimo mne, a to v neklidu a návalu lékařské praxe, bez ohledu na čas a prostředky. ... Sesulo se to na mne jako lavina kamení, kterou také nelze zastavit. Teprve později jsem si uvědomil naléhavost, která za tím vězela: byl to výbuch všech oněch obsahů duše, které nemohly být v tísnivé omezenosti Freudovy psychologie a světonázoru přijaty. Jsem dalek toho, abych pohrdal Freudovými mimořádnými zásluhami o prozkoumání individuální psýché. Ale pojmový rámec, do kterého Freud duševní jev napnul, se mi jevil nesnesitelně úzký. V žádném případě tím nemyslím například jeho teorii neuróz, která může být jak chce úzká, jen když je adekvátní empirickému materiálu – nebo jeho teorii snů, na niž můžeme mít různé názory; spíše tím myslím reduktivní kauzalismus jeho obecného stanoviska a takřka úplnou nevšímavost k zaměřenosti na cíl, která je pro všechno psychické tak charakteristická.“

Kniha Symboly proměny se stala mezníkem, který znamenal konec Jungova přátelského vztahu s Freudem a překročení omezujících východisek klasické psychoanalýzy. Jung v ní nastoupil vlastní cestu a položil první stavební kámen své analytické psychologie. Rozšířil zcela zásadně dosavadní pojetí nevědomí o jeho kolektivní vrstvu a reduktivní výkladový kauzalismus klasické psychoanalýzy doplnil o teoreticky i terapeuticky neméně významný princip zaměřenosti na cíl. K zásadní změně dospěl v širším pojetí psychické energie (libida), která podle něho nemá jen sexuální charakter, ale obdobně jako energie v moderní fyzice se může projevovat v různých formách. Z kulturně historického hlediska se jeví jako závažné Jungovo pojetí sekulárních proměn psychického vývoje lidstva a zejména jeho osvětlení proměnami v psychické energetice a jejím zaměření. Stejně aktuální zůstává i jeho zdůraznění významu symbolů a symbolického života v duševním vývoji jednotlivce i dané kultury, a to v normě i v psychopatologii.


logo
Těhotná panna

Těhotná panna

Autor: Marion Woodmanová (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Proces psychologické proměny

Rok vydání: 2009
Vazba: Brož.
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 252 stran

ISBN: 978-80-87171-07-3

Bohužel vyprodáno.

logo
vybor_VII

Výbor z díla: svazek VII.
Symbol a libido

Autor: Carl Gustav Jung (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Symboly proměny I

Vazba: váz.
Rozměry: 150 x 210 mm
Počet stran: 344 stran

ISBN: 80-85880-35-0

Recenze knihy
Recenze knihy

Koupit knihu na portále Kosmas

Sedmý svazek „Výboru z díla C. G. Junga“ vychází pod názvem Symbol a libido. Jeho obsahem je první část Jungovy práce Symboly proměny. Sedmý svazek obsahuje následující kapitoly: Předmluva, O dvou druzích myšlení, Prehistorie, Hymnus na stvořitele, Píseň mola, O pojmu libida, Proměna libida, Dodatek: Text Miss Frank Millerové.
Knihu přeložili Eva Richtrová a Petr Patočka. Odborným redaktorem je Karel Plocek.

logo
slovik_zakladnich_pojmu

Slovník základních pojmů psychologie C. G. Junga

Autor: Daryl Sharp (všechny knihy tohoto autora)

Vazba: brož.
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 174 stran

ISBN: 80-85880-39-3

Bohužel vyprodáno.

logo
mandaly

Mandaly

Autor: Carl Gustav Jung (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Obrazy z nevědomí

Vazba: brož.
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 159 stran

ISBN: 80-85880-34-2

Recenze knihy

Bohužel vyprodáno.

logo
pes_a_lidska_duse

Pes a lidská duše

Autor: Eleanora M. Woloy (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Studie o povaze vztahů mezi člověkem a psem a o významu symbolických obrazů psa v mýtech, snech a představách

Vazba: brož.
Rozměry: 125 x 200 mm
Počet stran: 96 stran

ISBN: 80-85880-42-3

Bohužel vyprodáno.

logo
sny_a_uzdraveni

Sny a uzdravení

Autor: John A. Sanford (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Stručný úvod do výkladu snů

Vazba: brož.
Rozměry: 125 x 200 mm
Počet stran: 144 stran

ISBN: 80-85880-28-8

Bohužel vyprodáno.

Autor, episkopální pastor a analytický psycholog, vysvětluje, jaký význam mají sny pro prožití zdravého a plnohodnotného života. Přibližuje metody práce se sny a výkladu snů, které mohou vést k pochopení jejich smyslu, k porozumění snům, snovým obrazům a symbolům. Teoretickou část doplňuje příklady dvou konkrétních snových sérií a jejich interpretací.

logo
Posvátná prostitutka

Posvátná prostitutka

Autor: Nancy Qualls-Corbettová (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Věčný aspekt ženství

Vazba: brož.
Rozměry: 125 x 200 mm
Počet stran: 192 stran

ISBN: 80-85880-31-8

Bohužel vyprodáno.

logo
Sestup k bohyni

Sestup k bohyni

Autor: Sylvia Brinton Perera (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Iniciační cesta žen

Rok vydání: 2014
Vazba: brož.
Rozměry: 125 x 200 mm
Počet stran: 126 stran

ISBN: 978-80-87171-39-4

Koupit knihu na portále Kosmas

Sylvia Brinton Perera, psycholožka praktikující analytickou psychologii v New Yorku, ve své provokativní knize popisuje okolnosti znovunalezení potlačených aspektů archetypického ženství současnými ženami na jejich cestě ke svobodě a celosti, ženami, jejichž „bujarost byla uvězněna a ponížena na pouhou frivolitu, radostná žádostivost pošpiněna jako kurevnická oplzlost nebo označena za sentimentální mateřskost, životní energie byla omezena povinností a poslušností … devalvace zplodila vykořeněné dcery patriarchálního řádu, které jsou odcizené vášním a silám svého ženství a vzhlíží k výšinám nedosažitelných snů a ideálů udržovaných duchem, jenž se zpronevěřil pudovým vzorcům královny nebe a země … energie nyní musí explodovat a způsobit – kromě jiného – návrat Velké bohyně do západní civilizace a kultury“.

„Svět archetypů musí zůstat člověku vědomý, ať už jej chápe nebo ne, neboť v něm je ještě přírodou a spojený se svými kořeny. Světový názor nebo společenský řád, který člověka odřezává od praobrazů života, nejen že není kulturou, nýbrž ve vzrůstající míře vězením nebo stájí.“

C. G. Jung, Psychologické aspekty archetypu matky

logo
Ja a archetyp

Já a archetyp

Autor: Edward F. Edinger (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Individuace a náboženská funkce psýché

Vazba: brož.
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 294 stran

ISBN: 80-85880-45-8

Recenze knihy
Recenze knihy

Koupit knihu na portále Kosmas

Jde o významné dílo analytického psychologa, interpreta a komentátora díla C. G. Junga.
Jung pronikl ke zdroji lidského poznání a zkušenosti - uvědomění reality psýché může dosáhnout pouze jedinec sám, dlouhodobě pracující na svém osobním vývoji. Jung toto nazval individuací a v této knize je popsán její proces a stadia.

  Copyright © 2022 Emitos, spol. s r.o.